Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon nënën e ulur në një karrige të madhe. Ajo ushqen foshnjën me pure. Pranë saj qëndron vëllai i vogël me një gotë në dorë që po vështron.

Ushqimi

Një dietë e ekuili­bruar është e rëndë­sishme për zhvil­limin e shën­det­shëm të fëmijës suaj. Ne mund t’ju këshillo­jmë se si ta ushqeni fëmijën tuaj në vitet e para të jetës.

Ushqimi në 4 muajt e parë

Në muajt e parë pas lindjes, foshnja juaj ushqe­het me qumështin e nënës ose qumështin e fosh­n­jave. Ju mund ta ushqeni fosh­n­jën me gji ose edhe ta ushqeni tërë­sisht ose pjesër­isht me qumësht për foshnja me një shishe me biberon.

Ushqimi nga 5 në 7 muaj

Pas 4 muajsh mund t’i ofroni fëmijës pak pure para dhënies së gjirit ose para shishes me biberon. Fëmija e tregon vetë interesin e tij. Filloni me pure të bërë nga vetëm një ushqim (perime ose fruta). Për të filluar, mjafto­jnë disa lugë. Foshnja juaj zgjedh sasinë e puresë dhe sasinë shtesë të qumështit derisa të ngopet. Disa fosh­n­jave fillon t’u pëlqejë ushqimi kur mbushin 10 muaj, ndaj jepni vetes dhe fosh­n­jës suaj kohë!

Ushqimi nga 7 muajsh deri 2 vjeç

Foshnja juaj do të hajë grad­u­al­isht më shumë pure. Tani ka nevojë për karbo­hidratet në çdo vakt për t’u ngopur. Këto janë patate në pure perimesh, drithëra në pure frutash ose një pure me qumësht dhe drithëra. Për një furnizim të mirë hekuri, është e rëndë­sishme që fëmija juaj të ushqe­het me hekur maksi­mumi pas 7 muajsh. Hekuri gjendet te mishi dhe peshku ose veza (si alter­na­tivë ndaj një diete vegje­tar­i­ane). Nga muaji i 7-të, përveç puresë, mund t’i ofroni fosh­n­jës ushqime të thata si perime të ziera të prera në feta ose një kreker orizi për një ndryshim.

Ushqimi nga 2 deri 3 vjeç

Duke filluar nga mosha 2-vjeçare, fëmija mund të hajë gjith­një e më shumë gjithçka nga tryeza e famil­jes. Tani fëmija nuk po rritet shumë, kështu që sasitë po bëhen më të vogla. Shpesh, fëmija zgjedh gjithashtu në mënyrë speci­fike ushqimin nga pjata. Ka rëndësi ngrënia së bashku në tryezën famil­jare. Si prindër, ju përcak­toni ritmin e ngrënies dhe gjellët. Fëmija juaj mund të përcak­tojë sasinë. Vetëm disa ushqime janë të papër­sh­tat­shme. Krye­sisht përf­shi­hen ushqime që fëmija juaj mund të gëlltisë, si arra të plota ose karamele.

A keni pyetje në lidhje me ushqimin? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Ushqy­erja me gji ishte një barrë për mua. Falë këshillave, gjërat tani shkojnë shumë më mirë.

Nesrin K. me foshnjë 6 muaj
Figura tregon portretin e sipërm të Kersin K, e cila duket e kënaqur.

Tema të tjera të këshillimit