Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Çfarë thonë prindërit për shërbimin tonë të këshillimit

Të ushqyerit, gjumi, shën­deti dhe orga­niz­imi – jeta famil­jare paraqesin shumë sfida. Ne, këshillue­set e nënave dhe babal­larëve ju mbësht­esim. Mësoni se çfarë thonë prindërit e tjerë për shër­bimin tonë të këshillimit.

Këshilluesja ime për nënat dhe babal­larët më ndihmoi të vihesha në kontakt me nënat e tjera në lagje. Nuk flas mirë gjer­man­isht dhe nuk do të kisha guxuar ta bëja vetëm.

Farah A. me foshnjë 4 muaj dhe fëmijë 3 vjeç
Figura tregon portretin e sipërm të Farah A., e cila është optimiste.

Ne nuk flemë shumë dhe jemi zënë shumë. Me mbështet­jen e këshilltares së nënave dhe babal­larëve, tani mund ta përbal­lo­jmë më mirë stresin si familje.

Diana dhe Pedro R. me foshnjë, 10 muaj
Figura tregon portretin e sipërm të Diana dhe Petro R, një çift i ri i lumtur

Përpiqem vazhdimisht me gjuhën gjer­mane dhe nuk mund të komu­nikoj. Këshillimi më ndihmon të orga­ni­zoj jetën time të përdit­shme famil­jare.

Arjeta T. me fëmijë 1 vjeç, dhe fëmijë 4 vjeç
Figura tregon portretin e sipërm të Arjeta T, e cila duket e kënaqur.

Ne ju këshillo­jmë

  • në gjuhën tuaj
  • në qendrën e këshillimit, në shtëpinë tuaj ose me telefon
  • falas
  • konfi­den­cial­isht
Figura tregon portretin e një këshillueseje simpatike të buzëqeshur duke shkelur syrin në mënyrë të animuar.

Dëshi­roni këshillim në gjuhën tuaj?

Temat tona të këshillimit