Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon tre fëmijë të vegjël të gëzuar të ulur në dysheme. Ata po luajnë me njëri-tjetrin me kuba me ngjyra dhe një lokomotivë jeshile.

Përkujdesja e fëmijëve dhe shërbimet familjare

Ju jeni të punë­suar dhe keni nevojë për përku­jdesjen e fëmi­jëve. A jeni duke kërkuar për një shërbim famil­jar ku fëmija juaj mund të luajë me fëmijët e tjerë. Së bashku, do të gjejmë një shërbim të përsh­tat­shëm.

Kujdesi i fëmi­jëve

Ju mund ta lini fëmijën tuaj për përku­jdesje në një qendër ditore ose një familje ditore. Shër­bimi ndryshon në varësi të vendit ku jetoni. Ne mund t’ju ndih­mo­jmë të gjeni një shërbim të përsh­tat­shëm për fëmijën tuaj në zonën tuaj. Nëse fitoni pak para, ne mund t’ju ndih­mo­jmë të aplikoni për mbështetje finan­ciare për përku­jdesjen e fëmi­jëve.

Aktivitete të kohës së lirë për famil­jet dhe fëmijët

Ka shumë aktivitete të kohës së lirë për gjithë famil­jen dhe fëmijët, të tilla si takime famil­jare ose grupe lojërash. Shër­bimi ndryshon në varësi të vendit ku jetoni. Ne do t’ju këshillo­jmë dhe do t’ju mbësht­esim dhe do të punojmë me ju për të gjetur shër­bimin e duhur në zonën tuaj.

A keni pyetje në lidhje me përku­jdesjen e fëmi­jëve dhe shër­bimet famil­jare? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Këshilluesja ime për nënat dhe babal­larët më ndihmoi të vihesha në kontakt me nënat e tjera në lagje. Nuk flas mirë gjer­man­isht dhe nuk do të kisha guxuar ta bëja vetëm.

Farah A. me foshnjë 4 muaj dhe fëmijë 3 vjeç
Figura tregon portretin e sipërm të Farah A., e cila është optimiste.

Tema të tjera të këshillimit