Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Këshillimi ynë

Ne u përgjig­jemi pyet­jeve rreth shën­de­tit dhe zhvil­limit të fëmijës suaj me moshë nga 0 deri 5 vjeç. Ne ju ndih­mo­jmë të orga­ni­zoni jetën tuaj famil­jare.

Ne ju kush­to­jmë kohë. Ne flasim gjuhën tuaj. Këshillimet tona janë konfi­den­ciale dhe falas.

Figura tregon një nënë të re me flokë të zinj të dredhur, të ulur në një stol me foshnjën e saj në prehër. Një këshilluese e përkushtuar kujdeset për të dy dhe mban dorën e foshnjës së vogël.

Temat tona të këshillimit

Dëshi­roni këshillim në gjuhën tuaj?

Ne ju këshillo­jmë

  • në gjuhën tuaj
  • në qendrën e këshillimit, në shtëpinë tuaj ose me telefon
  • falas
  • konfi­den­cial­isht
Figura tregon portretin e një këshillueseje simpatike të buzëqeshur duke shkelur syrin në mënyrë të animuar.