Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon nënën e kënaqur që mban foshnjën e saj në krahë, si dhe babanë e lumtur teksa përqafon nënën dhe foshnjën.

Gjumi

Fëmijët përje­to­jnë shumë gjëra të reja dhe emocionuese çdo ditë. Kjo është arsyeja pse ndon­jëherë është e vështirë që t’i zërë gjumi dhe të qëndro­jnë në gjumë. Ne mund t’ju këshillo­jmë për gjumin e shën­det­shëm për fëmijën tuaj në vitet e para të jetës.

Gjumi nga 0 në 6 muaj

Në javët e para pas lindjes, foshnja juaj ende nuk fle me regjim të rreg­ullt. Gjith­monë zgjidhni të njëjtat kohë për të luajtur, shëti­tur dhe për të fjetur. Si prind, ju mund ta nxisni regjimin e tyre të rreg­ullt të gjumit. Sa shpesh dhe sa gjatë fle një foshnje ndryshon. Në muajt e parë, është e rëndë­sishme që fëmija juaj të ketë rreg­ull­isht peri­udha të shkur­tra gjumi gjatë ditës. Gjumi i ditës zvogëlo­het me shpe­jtësi në javët e para. Kjo zgjat fazat e gjumit gjatë natës. Dritat e zbehta ose muzika qetë­suese mund të ndih­mo­jnë fëmijën tuaj ta zërë gjumi.

Gjumi nga 1 në 6 vjeç

Në vitet e para, një rutinë e rreg­ullt e përdit­shme (të ushqyerit, aktiviteti, pushimi dhe gjumi) është e rëndë­sishme për fëmijën tuaj. Ndërsa fëmija rritet, ka nevojë për gjith­një e më pak gjumë. Në vitin e dytë të jetës, ata zakon­isht flenë vetëm një herë gjatë ditës. Nga dy deri në tre vjeç, fëmija juaj nuk ka më nevojë të fle gjatë ditës. Qetësia para se të shtri­het në shtrat e ndihmon fëmijën tuaj ta zërë gjumi. Shmangni lojërat aktive, tele­vi­zorin ose lojërat digji­tale. Proce­set dhe ritualet e zakon­shme (larja e dhëm­bëve, leximi me zë të lartë, të folurit për ditën) janë gjithashtu të rëndë­sishme për ta zënë gjumi më lehtë.

Zgjimi natën nga 0 në 6 vjeç

Të gjitha fosh­n­jat zgjohen gjatë natës. Disa bien në gjumë vetë dhe të tjerë qajnë dhe duan të ngushël­lo­hen. Edhe fëmijët më të mëdhenj zgjohen herë pas here gjatë natës dhe qajnë, ëndër­ro­jnë ose flasin në gjumë. Këto nuk janë arsye për shqetësim. Megjithatë, është e rëndë­sishme ta vëzh­goni dhe të merrni ndihmë nëse është e nevo­jshme.

A keni ndonjë pyetje në lidhje me gjumin? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Ne nuk flemë shumë dhe jemi zënë shumë. Me mbështet­jen e këshilltares së nënave dhe babal­larëve, tani mund ta përbal­lo­jmë më mirë stresin si familje.

Diana dhe Pedro R. me foshnjë, 10 muaj
Figura tregon portretin e sipërm të Diana dhe Petro R, një çift i ri i lumtur

Tema të tjera të këshillimit