Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Fëmija juaj është aty!

A keni ndonjë pyetje rreth zhvil­limit të fosh­n­jës suaj?

Dëshi­roni të dini më shumë rreth gjumit dhe të ushqyerit?

Apo po kërkoni shër­bime për familje apo përku­jdesje ndaj fëmi­jëve në zonën tuaj?

Ne, këshillue­set e nënave dhe babal­larëve jemi këtu për ju. Ne do t’ju këshillo­jmë në mënyrë konfi­den­ciale, pa pagesë dhe në gjuhën tuaj.

Figura tregon prindër të kënaqur që po admirojnë me dashuri foshnjën e tyre. Nëna mban foshnjën në krahë, babai mbështetet butësisht tek nëna.

Video me përm­ba­jt­jen e mëposhtme:

Hyrja me logon e Zyrës për Rininë dhe Këshillimin Profe­sional, me seli në qarqet Bülach dhe Diels­dorf. Nëna është në kuzhinë dhe gatuan, ndërsa foshnja qëndron e kënaqur mbi mbulesën në dysheme. Vëllai, një fëmijë i vogël, tërheq nënën nga dora duke kërkuar diçka e duke qarë. Babai vjen tek dera dhe përshën­det famil­jen e tij. Nëna e rraska­pitur tani po mban në krahë fosh­n­jën që qan dhe fëmija i vogël përshën­det babanë tek dera me një loko­mo­tivë lodër në dorë. Fosh­n­jën që qan e vendosin të flejë në djep. Nëna dhe babai përpiqen ta vënë në gjumë me një shishe me biberon. Fosh­n­jën nuk po e zë dot gjumi. Të rraska­pitur dhe pa shpresë, dy prindërit ulen vetëm në tavolinën e kuzhinës me kafe dhe biskota përpara. Papritur nënës i kujto­het fletë­palosja e këshilluesve për nënat dhe babal­larët dhe tele­fonon menjëherë për të lënë një takim. Këshilluesja vjen me biçik­letë në banesën e famil­jes. Pasi mbërrin, prindërit e dësh­përuar i trego­jnë asaj për vështirësitë me gjumin e fosh­n­jës së tyre dhe për netët e mundimshme. Ndërkohë që fëmija i vogël luan i qetë me trenin në dysheme dhe fosh­n­jën e ka zënë gjumi në karrocë, këshilluesja bisedon me prindërit dhe u jep atyre këshilla të vlef­shme për situ­atën e vështirë. Të gjithë janë të kënaqur. Kamera kthehet nga fytyra e këshillue­ses, e cila e mbyll filmimin duke shkelur syrin. Titrat: E drejta e autorit Zyra për të Rinjtë dhe Këshillimin Profe­sional, 2023

Ne ju këshillo­jmë

  • në gjuhën tuaj
  • në qendrën e këshillimit, në shtëpinë tuaj ose me telefon
  • falas
  • konfi­den­cial­isht
Figura tregon portretin e një këshillueseje simpatike të buzëqeshur duke shkelur syrin në mënyrë të animuar.

Temat tona të këshillimit

Dëshi­roni këshillim në gjuhën tuaj?

Ndihem si një i huaj në Zvicër, por kam marrë mbështetje në orga­niz­imin e jetës së përdit­shme famil­jare.

Leijla D. me fëmijë 2 vjeç
Figura tregon një grua të re të turpshme. Ajo ka veshur një fustan ngjyrë rozë dhe një shami koke.