ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር

ምኽርና

ሕቶታት ብዛዕባ ጥዕናን ካብ 0 ክሳዕ 5 ናይ ዝዕድሚኦም ደቅኹም ምዕባለን ንምልሰልኩም። ናይ ስድራቤትኩም ሂወት ኣብ ምውህሃድ ንሕግዘኩም።

እኹል ግዜ ክንህበኩም ኢና። ብቋንቋኹም ኢና ንዛረብ። ምኽርና ስቱርን ወልሓደ ዘይክፈሎን እዩ።

ምስል ወይዘቢት ኣደ በሰላም ኣብ ወረቒ ትቀመጥ፡ ልጁን ኣብ እግርና ትዛረብ። በሰላም ትምህርቲ ኣብ ልጁን ኣደንን ትርከብ፡ እግርና ልጁን ትዛረብ።

ምኽሪ እንህበሉ ኣርእስታት

ብቋንቋኹም ምኽሪ ምደለኹም’ዶ?

ቤት ጽሕፈት መእሰያትን ሞያዊ ምኽርን ምምሕዳር ዙሪክ

  • ብቋንቋኻ
  • ኣብ ማእከል ምኽሪ፡ኣብ ገዛኻ ወይ ብቴሌፎን
  • ብናጻ
  • ስቱር
ምስል ፖርትራይት መርማሪቲ ዝተሓሳስበትን ዝተወደበትን ትንበብ፡ ኣብ ትርኢት ትዝግግር