ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር

ብዛዕባ

ነፍሲወከፍ ስድራቤት ፍሉይ እዩ ከምኡ’ውን ዝተፈላለየ ጠለባት ድማ ኣለዎም። ምምሕዳር ዙሪክ ንስድራቤታት ብመሰረት ፍሉይነቶም - ብውልቃዊ ምኽሪ፡ምስኦም ዝኸይድ ትምህርታት ከምኡ’ውን ናይ ምምሕዳራዊ ቀረባት ሓገዝ እናሃበ የበራትዖምን የሐይሎምን።

ዝርከብ ማእከል ህጻናትን መንእሰያትን (kjz)። እቶም ምሩቓት ክኢላታትና ብዘይ ክፍሊት፡ብስቱርን ብውልቂን ከማኽሩኺ እዮም። ውላድኪ ምስ ተወልደ እቲ ኣገዳሲ ዝበልክዮ ጉዳያት፡ምስ ናይ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣማኸርቲ ክትዘራረብሉ ትኽእሊ ኢኺ። ሰራሕተኛታትና ኣብ ክንክን ህጻናትን ክኢላታት ኮይኖም ተወሳኺ ስልጠና ኣብ ክፍሊ ምኽሪ ናይ ኣቦታትን ኣዴታትን ዝሰልጠኑ ናይ ነርስ ክኢላታት እዮም።

Amt für Jugend und Berufs­ber­atung
Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf
Schaffhauserstrasse 53
8180 Bülach
ajb.buelach@ajb.zh.ch +41 43 259 95 00