Ana içeriğe geç
Logo Zürih Kantonu Anne ve Baba Danışmanları

Ziyaretçi notu

Sizin dilinizde memnuniyetle ücretsiz danışmanlık yapıyoruz

İletişime geç
Resimde bir çocuğun elini tuttuğu babasıyla ilk yürüme denemeleri gösteriliyor.

Gelişim

İlk gülücük, nesneleri ilk kez tutma, ilk kelime, ilk adım. Çocuğunuz hayatının ilk yıllarında inanıl­maz sayıda yeni şey öğrenir. Bu sırada size ve çocuğunuza eşlik ediyor ve soru­larınızda size danış­man­lık yapıy­oruz.

İlk yılda gelişim

Bir yeni doğan bile ebeveyn­lerini ve kardeş­lerini seslerinden tanır. Hatta altı hafta sonra ana dilin tınısını tanır. Yaklaşık 40 cm’yi keskin bir şekilde görür ve konuşan yüzleri incele­meyi ve onlarla iletişime geçmeyi sever­ler. Bebek­ler çok erken dönem­lerde bile ses çıkar­maya çalışır­lar. Çoğu bebek hayatının ilk yılının sonuna kadar ilk kelimelerini konuşur ve günlük konuş­maları anlar. Bebek­ler, yaklaşık beş ay sonra karın üstü sonra tekrar sırt üstü dönmeye başlar­lar. Hayat­larının ilk yılının sonunda hareket edebilir­ler, bazıları emekler, bazıları kayar ve bazıları da yürür. Hayat­larının ilk yılında ilk süt dişleri de çıkar.

Bilmekte yarar var: Her bebek kendi tarzında kendi hızında gelişir.

İkinci yılda gelişim

Çocuk­lar ikinci yılda yeni kelimeleri daha da hızlı öğrenir­ler. Çocuk­lar, ebeveyn olarak sizi ve daha büyük çocuk­ları kopy­ala­yarak çok şey öğrenir. Ancak ikinci yılda çocuk­lar artan şekilde kendi başlarına bir şeyleri yapmak ister­ler, kendi başlarına yemek yemek, kendi başlarına karar vermek ve kendi başlarına işleri hallet­mek gibi. «Evet» ve «Hayır» ifadelerini anlar ve ebeveyn­ler «Hayır» dese de dünyayı keşfet­mek ister­ler. İki yaşın­daki çocuk­lar kendi­lerinden «Ben diliyle» bahseder­ler. Ebeveyn­lerin sınır­larını test eder ve ararlar ki ebeveyn­ler bunu inat olarak algılar.

Bilmekte yarar var: Her bebek kendi tarzında kendi hızında gelişir.

3-6 yaş arası gelişim

Üç yaşın­daki çocuk­lar genel­likle 20 süt dişin tamamına sahip­tir. Fırçalarken çocuk­lar ebeveyn desteğine ihtiyaç duyar. Üç yaşın­daki çocuk­lar bir grup­taki diğer çocuk­larla oyna­maya hazırdır. Hayat­larının dördüncü yılında ilk arkadaşlık­ları kurar­lar. Kızların ve erkek­lerin olduğunu keşfed­er­ler. Gurur, utanç, suçlu­luk ve kıskançlık gibi duygu­ları yaşar­lar. Bu duygu dünyalarını özel­likle hikayeler ve resim kita­plarıyla keşfede­bilir­ler.

Bilmekte yarar var: Her bebek kendi tarzında kendi hızında gelişir.

Gelişim hakkında soru­larınız mı var? Sizin dilin­izde memnuniyetle danış­man­lık yapıy­oruz!

Emzirmek benim için bir çileydi. Danış­man­lık sayesinde şimdi çok daha iyi.

6 aylık bir bebeği olan Nesrin K.
Resimde mutlu bir ifadeye sahip olan Kersin K.'nin üst beden portresi gösteriliyor

Diğer danış­man­lık konu­ları